สกรูเกลียวปล่อย หัว PH, FH, TH

สกรูหัวเหลี่ยมปลายผ่าร่อง (QSD) พร้อมแหวนยางชุบรุ้ง

สกรูไดวอร์ (ยิงฝ้า)

สกรูปลายสว่านหัวเหลี่ยมปลายผ่าชุบดาโก้

สกรูปลายสว่าน (สีรุ้ง)

สกรูปลายสว่านหัวเหลี่ยม (HSD) ชุบรุ้งพร้อมแหวนยาง

สกรูปลายสว่านหัว Wafer

สกรูปลายสว่าน 2 ชั้น ชุบดาโก้

สกรูปลายสว่านหัวเหลี่ยมชุบดาโก้

สกรูปลายสว่านหัวเตเปอร์มีปีก FWSD ชุบขาว

Menu Title